روز: نوامبر 29, 2020

نوامبر29

 

کوشک احمد شاهی در کاخ نیاوران قرار دارد کوشک در واقع در کنار کاخ اصلی که محل اقامت خانواده محمدرضا پهلوی بود و کاخ صاحبقرانیه که قدیمی ترین بنای موجود در این مجموعه است قرار دارد. اواخر دوره قاجار به عنوان خوابگاه ییلاقی احمدشاه قاجار در میان باغ نیاوران با مساحت 800 مترمربع در دو طبقه ساخته شد.

ادامه مطلب

عمارت مسعودیه
نوامبر29

تاریخچه عمارت مسعودیه یک ساختمان تاریخی مربوط به دوره قاجار است که در تهران میدان بهارستان قرار دارد . این بنا در زمینی به وسعت 15600 مترمربع و اعیانی حدود 9000 مترمربع احداث شده است.

باغ عمارت مسعودیه با دستور  مسعود میرزا حاکم اصفهان ملقب به ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه ساخته شده است.در واقع نام این عمارت نیز برگرفته از نام مسعود میرزا به مسعودیه شهرت یافت.

ادامه مطلب

نوامبر29

قصر یا باغ موزه نگارستان بین سالهای 1222 تا 1228 ه . ق به فرمان فتحعلی شاه قاجار با هدف ایجاد یک مرکز ییلاقی – حکومتی در خارج از دارالخلافه تهران ساخته شد. به دلیل وجود نقاشی ها و نگاره های متعددی از فتحعلی شاه و درباریان او در ساختمان های مختلف، این باغ به نگارستان شهرت یافت.

ادامه مطلب

موزه موسیقی
نوامبر29

این موزه که قبلا خانه مسکونی بوده درسال 1382 مورد بازسازی قرارگرفته و سرانجام در سال 1388 افتتاح شده است.

مساحت تقریبی 3650 متر و زیربنای آن بیش از 1400متر در سه طبقه با هدف حفظ میراث موسیقی ملی، معرفی آثار و تولیدات گذشتگان و تکریم اساتید و پیشکسوتان عرصه موسیقی ساخته شده است.

ادامه مطلب