روز: دسامبر 12, 2020

تهران گردی با هتل ستیا
دسامبر12

تهران با حدود تقریبا 1370 کیلومتر مربع پایتخت کشور ایران می‌باشد، استان تهران با رودخانه‌ها و چشمه‌های پرآب ، یکی از نخستین نقاط استقرار اقوام مهاجر آریایی و بومی فلات مرکزی و هموار مورد توجه بوده است.
ادامه مطلب