روز: ژوئن 7, 2021

ژوئن07

عمارت مهنا بیش از ۱۰۰سال عمر دارد.
و هدیه ی احمد شاه قاجار به سوگولی اش می باشد?
عمارت مهنا در سال ۱۳۲۱ آتش گرفت و دوسال بعداز حادثه توسط خلبان سرلشگر مهنا خریداری شد و به سبک قاجار بازسازی گردید.

ادامه مطلب