نوشته‌ها

سپتامبر15

هتل آپارتمان ستیا در منطقه ی میرداماد یه دستور ریاست محترم جمهور و باحضور وزیر محترم گردشگری و همچنین استاندار محترم تهران و برخی بزرگان صنعت گردشگری همزمان با برگزاری آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور در تاریخ 03/07/99 افتتاح گردید.
ادامه مطلب